- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Retningslinjer for optagelse i din sportsgren

Det formelle i forhold til ansøgningsfrister skal naturligvis overholdes. Læs mere om dette her.

Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskifte til Ullerupbæk Skolen. Derudover optages udøvere i 10´ ende, STX, HHX og HTX. Desuden EUX /EUD.

Yderligere er det muligt, at der kan deltage talenter, der efter endt skolegang kan kombinere arbejde eller videregående uddannelse med talenttræning, så det giver mulighed for at kunne træne med begge gange på morgentræningen.
Den enkeltes spilleres niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.

 

Udvælgelsen tager udgangspunkt i følgende mål for morgentræningen i din sport:

 • Vi vil være med til at forme og skabe talenter (kvalificere/modne).
 • Vi vil videreudvikle talenterne (gøre de bedste bedre) ved at supplere klubbernes arbejde.
 • Vi vil skabe et eliteidrætsmiljø for unge på tværs af klubberne.

 

Følgende kriterier danner grundlag for udvælgelsen af deltagerne på morgentræningen:

 • Dit nuværende niveau vurderet i forhold til niveauet på landsplan i din årgang
 • Din flid og motivation i træningen. Er du en god rollemodel for andre idrætsudøvere i din sport?
 • En vis harmoni i gruppen med hensyn til alder og køn

 

Vi optager ikke idrætsudøvere uden, at:

 • Du har været gennem én eller flere prøvetræninger.
 • Du har været til samtale omhandlende dine mål som idrætsudøver
 • Du skal være gerne være turneringsaktiv, og deltage i konkurrenceidræt - det vil sige turneringer, som er pointgivende, hvilket giver dig den nødvendige erfaring og kamptræning, for at kunne udvikle dig yderligere idrætsudøver.

Er du talent i en idræt uden om DIF, vurderer vi på det i forhold til den enkelte ansøgning.

 

Forudsætningerne for, at du kan udvikle dit talent er blandt andet:

 • at du er klar til at bruge de timer det kræver for at udvikle dit talent (idrætsspecifik)
 • at du beskæftiger dig intellektuelt med din idræt
 • at du er i stand til at lave og arbejde med målsætninger
 • at du er i stand til at arbejde med og udvikle dit talent
 • at du træner de rigtige ting på det rigtige tidspunkt
 • at du træner med høj kvalitet
 • at du undgår alvorlige skader
 • at du anvender træningsdagbog
 • at du er tålmodig, tålmodig og atter tålmodig
 • at du er i stand til at integrere dit sportsliv i din tilværelse
 • at du befinder dig i et træningsmiljø af ligesindede.

 

Deltagere på morgentræning bliver udsluset hvis:

 • Idrætsudøveren ikke tager ansvar for sin egen træning og læring og hvis det kan ses, at udøveren gennem en længere periode ikke er motiveret for træningen.
 • Idrætsudøveren ikke udvikler sine færdigheder i tilstrækkeligt omfang (aldersrelateret)

 

Lever idrætsudøveren ikke lever op til kravene for deltagelse kan klubben/trænerne vælge at udsluse et talent. Følgende procedure går forud:

Ansvarlig talenttræner tager en snak med idrætsudøveren og dennes forældre om, hvilke områder der skal forbedres for fortsat at kunne være med. Samtalen skal foregå senest 1. februar i det pågældende træningsår.
Efterfølgende får det unge talent mulighed for at arbejde med tingene, og forbedre sig.

Den endelige afgørelse om fortsættelse i det følgende år eller udslusning meddeles idrætsudøveren i god tid herefter.

Erhvervsnetværk

 • euc_lillebaelt.jpg
 • danket.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • euc_logo_2023.png
 • gf.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • sport24.jpg
 • nordea.jpg
 • cyanit.jpg
 • ibc.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • fiberline.jpg
 • wetche.png
 • shippingdk.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • stark.jpg
 • cbc.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • lindpro.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • kentaur.jpg
 • fakommune.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • fredericiagym2023.png
 • scanview 2965.jpg
 • messec.png
 • floeejendomme.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • fagym.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • danskebank.jpg
 • proffset.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • lho.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • ivs.png
 • broerup_sparekasse.jpg
 • mp_revision.png
 • ibc_logo_2023.png
 • trekantens_logo.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • 10ende.jpg